Financování

REZIDENCE KOPERNÍK – ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Postupné financování:

  1. 150 000,- rezervační záloha do 10 dnů po podpisu rezervační smlouvy (součást kupní ceny)
  2. záloha 20% do 30 dnů po podpisu BKS  (včetně rezervační zálohy)
  3. záloha 75% do 30 dnů po vkladu prohlášení vlastníka do KN
  4. doplatek do 100% KC po kolaudaci, před podpisem KS

vysvětlivky:
BKS – budoucí kupní smlouva
KS – kupní smlouva
KN – katastr nemovitostí
KC – kupní cena

 

TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY 03/2020